About DoseSystem

DoseSystem minder borgere om at tage sin medicin til tiden. Med en DoseCan fra DoseSystem bipper og blinker den når det er tid til medicinen. Tages medicinen ikke, kan pårørende få besked.

Total Offers 14

Coupon Codes 5

Online Sales 9

Product Deals 0

Free Shipping 1

Best Discounts 80% OFF

Average Discounts 42% OFF

Helpful Links

Coupons updated on March 21, 2023.

TOP